YABANCI DİLDE

ETKİN İLETİŞİM

Öğrencilerimizin, hızla gelişen ve değişen dünya ile sosyal ve mesleki yaşamlarında etkin iletişim becerilerine sahip olabilmeleri için uygulamalarla etkin dil öğrenimi

Dilbilgisi kalıpları ve ezberci yöntemler ile değil; aktif ve akıcı konuşma ortamı sağlanarak öğretildiği yabancı dil dersleri

Dil öğretimi müfredatında (CEFR) Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programına uygun zengin ders kaynakları

5.sınıftan itibaren CEFR standartlarına uygun ulusal geçerliliğe sahip sınavlar ve yoğun İngilizce hazırlık programları

"Uzakları Yakınlaştırıyoruz" projesi ile Londra Marathon School'da yurt dışı yaz okulları

Farklı seviyedeki öğrencilerin gereksinimlerine göre özel müfredat ve seviye sınıfları

Online kaynaklarla desteklenmiş konuşma ve okuma becerilerini geliştiren portallar

Dil eğitiminde işitsel ve görsel bütünlüğün sağlanması için akıllı dil sınıfları

Öğrencilerimiz eğlenceli yabancı dil aktiviteleri, sinema gösterileri, bilgi yarışmaları, drama çalışmaları, uluslararası E-TWINNING projeleri, portfolyo ve yıl sonu gösterileri

Dil eğitiminde işitsel ve görsel bütünlüğün sağlanması için akıllı dil sınıfları ve pratik dil eğitimi için native öğretmenler