ÖĞRENCİ MERKEZLİ

EĞİTİM SİSTEMİ

Öğrencilerin bireysel kabiliyet, kapasite ve ilgisini keşfetmesine, merak duygularını geliştirip öğrenme heyecanı kazanmasına ortam sağlayan öğrenci merkezli öğretim yöntemleri

Ezberci eğitim yerine, öğrencinin aktif rol aldığı; bilgiyi doğru bir şekilde kullanmayı, sormayı, sorgulamayı, anlamayı ve anlatmayı öğrendiği zengin ders içerikleri

Öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıklar tanımlanarak ve bu farklılıklar ve ihtiyaçlar gözetilerek işlenen dersler

Öğretmenlerimizin; işledikleri zengin içerikli konularla, yakından ilgi ve sürekli takip ile evleri adeta sınıf havasına dönüştürdüğü Online Eğitimler

Akademik kazanımları destekleyen; zengin içerikler, uygulamalar, ölçme-değerlendirme imkânlarının yer aldığı Dijital Platformlar

Her hafta hazırlanan e-Bülten ile haftalık çalışmaların, kazanımların ve ödevlendirmelerin yer aldığı veli bilgilendirme ve ödev takip sistemi

Her hafta pazartesi günü, bir önceki hafta işlenen derslerin kazanımlarını ölçmek ve değerlendirmek için KDU sınavları

Yapılan ölçme değerlendirmeler doğrultusunda eksikleri gidermek için bireysel ya da grup etütleri

Her öğrencinin kendi başarısı doğrultusunda bireysel hedef çalışmaları

Sınavlara hazırlık için, tüm 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda deneme sınavları

Sınav sonrası detaylı analizler ve problem çözme stratejileri

Mükemmel bir sınav başarısı için 8. sınıflarda 6 gün eğitim