BİLİM VE TEKNOLOJİDE

TAM İSABET

Mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları sürdürülebilir şekilde karşılayabilmek için insan deneyimini temel alan ürün, hizmet veya ortamları oluşturabilme ve gerçek hayata aktarabilme becerisine sahip tam donanımlı nesiller...

Bilim ve Teknolojinin çok önemli olduğu çağımızda, analitik düşünme becerisi yüksek, teknolojinin nimetlerinden faydalanan ve teknolojik gelişmelere yön verecek uygulamalar ortaya koyabilen öğrenciler yetiştirmek için;

İstenilen etkiyi tam oluşturamayan eski standart yöntemler yerine, yeni nesil gençlere daha uygun bir eğitim ortamı oluşturmamıza yardımcı olan Web 2.0 teknolojisi ile uyumlu yeni nesil yöntem ve metotlar

Disiplinler arası çalışma ortamı ile öğrencilerin öğrendikleri bilgileri uygulamaya, ürüne ve yenilikçi buluşlara dönüştürmesini amaçlayan STEM (Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik) Eğitimi

Tasarım odaklı ve sistematik bir şekilde düşünme, fikir yürütme, olaylar arasında ilişkiler kurabilme, analiz etme, problem çözme ve üretim yapabilme gibi birçok beceriler kazanabilecekleri Kodlama Eğitimi

Robot tasarlamayı, programlamayı öğrendikleri, böylece belirli hedefleri gerçekleştirebilen modeller üretebilmelerine, sebep sonuç ilişkisi kurabilmelerine, yeni fikirler ortaya koyabilmelerine yardımcı Robotik Etkinlikler

Öğrenme sürecini ve akademik başarıyı destekleyen; zengin içerikler, uygulamalar, projeler, takip, ölçme ve değerlendirme imkânlarının yer aldığı Dijital Eğitim

Öğretmenlerimizin; işledikleri zengin içerikli konularla, sıcacık ilgi ve alakaları ile evlerinize misafir olarak evlerinizi adeta sınıf havasına dönüştürdüğü Online Eğitimler