ETKİLİ TEDBİRLERLE

GÜVENLİ EĞİTİM

Okulumuzun her alanında sosyal mesafe kuralına göre düzenlenmeler yapılarak hijyen kuralları en üst seviyede ve titizlikle uygulanmaktadır.

Tüm Okullarımız; Sağlık Bakanlığının “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ve Türk Standartları Enstitüsünün eğitim kurumları için belirlediği “Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu” doğrultusunda “OKULUM TEMİZ” belgesi almıştır.

Okul girişinde görevli olan personel ateş ölçümü yapar gerekli kayıtları alır.

Okulumuza acil durumlar haricinde ziyaretçi kabul edilmemektedir.

Tüm çalışan, öğrenci ve ziyaretçilerimizin maskesiz kuruma girişine izin verilmez, maskesi olmayanlara girişte maske temini sağlanır.

Fiziki mesafe kurallarına uygun olarak asansör kapasitesinin en fazla dörtte biri kadar kişinin kullanıma izin verilmiş ve bu kural asansör girişinde belirtilmiştir.

Velilerimizden, “Veli Taahhütnamesi” gereği ateş, öksürük, halsizlik vb. belirtiler gösteren öğrenciler ve bu belirtileri gösteren aile bireyleriyle temaslı olan öğrenciler okula gönderilmeyerek veli tarafından Okul Yönetimine bilgi verilmesi istenmiştir.

Sık temas edilen kapılar ve kapı kolları, trabzanlar dahil tüm yüzey ve alanların temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak ölçülü deterjan/dezenfektan ile sık aralıklarla temizlenerek dezenfekte edilmektedir ve tüm ortamlar yeteri kadar havalandırılmaktadır.

Sınıf, laboratuvar, atölye, spor salonları, mescit, lavabo, asansör, yemekhane, revir girişlerine el antiseptiği konulmuştur.

Sınıf içerisinde sosyal mesafe kurallarına uygun olacak şekilde oturma planı sağlanmıştır. (İsimli ve çapraz oturma düzeni)

Pandemi süresince toplu etkinlikler yapılmayacaktır.

Revirin temizlik ve dezenfeksiyonu plana göre yapılır.

Aynı sınıftan 2 öğrenciden fazla vaka durumu tespit edildiğinde sınıf karantinaya alınır.

Sağlık sebebiyle okula gelemeyen öğrenci online olarak eğitimini takip eder.

Mescit alanlarında fiziki mesafe kurallarına uygun olacak şekilde kişi sayısı belirlenmiştir.

En az 1 metre mesafe kuralına dikkat edilerek numaralandırma sistemi ile ibadet alanları belirlenmiştir.

Ortak kullanımda olan seccade, tesbih, Kur-an’ı Kerim, Cüz ve İlmihal ve tüm kitaplar kaldırılmıştır.

Öğrenci ve personel şahsi seccade kullanacaktır. Misafirler için tek kullanımlık seccade bulundurulur.

Yemek saatleri fiziki mesafenin korunması ve yoğunluğun önlenmesi adına gruplar halinde hijyen kuralları çerçevesinde yeniden düzenlenmiştir.

Oturma düzeninin en fazla 2 kişi masanın zıt köşelerinde çapraz oturacak şekilde, kişilerin sürekli aynı masa ve sandalyeyi kullanmaları sağlanarak isim etiketi yapıştırılmıştır.

Yemek dağıtım alanları ile yemek alacak kişiler arasına damlacık ve teması önlemesi adına plastik set çekilmiştir.

Yemek sırasında sosyal mesafeye (en az 1,5 mt.) dikkat edilmesi adına uyarı ve bilgilendirici afişlerin asılmıştır.

Servis görevlileri (şoför ve rehber personel vb.) maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat etmesi sağlanır.

Servis araçları temizlik/dezenfeksiyon plan/programlarına uygun olarak temizlik ve dezenfeksiyon yapılır.

Servis oturma düzeni sosyal mesafe kurallarına göre ve her gün aynı yere oturulması isimlendirme, numaralandırma sistemi ile sağlanır.

Servis aracında bulunan öğrenci ve personelin maske takması zorunludur. Maskesi olmayanlar için araçlarda maske bulundurulur.