ANA SINIFI

 • Ana sınıflarımızda 45 aydan itibaren öğrencilere eğitim verilmektedir.
 • Öğrencilerimiz; sıcak ve mutlu bir eğitim ortamında, eğitime gönül vermiş uzman bir ekiple doğru ve isabetli eğitim sürecinin ilk adımlarını atmaktadır.
 • Beceri, tutum ve davranışların kazandırıldığı, temel alışkanlıkların ve zihinsel yeteneklerin hızlı bir biçimde gelişip biçimlendiği okul öncesi dönemi eğitimimiz; çocukların zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal ve bedensel gelişimlerini desteklemek üzere temellendirilmiştir.
 • Ana sınıfı eğitimlerimizde, çocuğun kabiliyet, kapasite ve ilgisini keşfeden; manevi kabiliyet ve meziyetlerini geliştirici bir eğitim modeli uygulanmaktadır.
 • Bu dönemde çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak ve bütün gelişim alanlarındaki (zihinsel, duygusal, ruhsal, sosyal, bedensel, dil, özbakım, ince motor, kaba motor vb.) becerilerini daha üst düzeye çıkarmak; merak duygularını geliştirmek ve onlara öğrenme heyecanı aşılamak
 • Ana sınıflarımızda, çocukların sosyal ve duygusal olarak arkadaşlarıyla daha etkin iletişim kurabilmeyi; paylaşmayı, uyum içinde hareket etmeyi, karar almayı, sorunlara çözüm üretmeyi, muhakeme yapmayı ve kendisi olmayı öğrenmesine imkân sağlanmaktadır.
 • Ayrıca, çocukların toplumsal gelişimlerini destekleyerek hayat boyu başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi ve toplumla uyum içinde olmalarına zemin hazırlanmaktadır.
 • Okullarımızda, çocukların dinlemek ve izlemekten ziyade; dokunarak, yaparak, yaşayarak, sorarak, araştırarak, deneyerek, değiştirerek öğrenmesini sağlayan öğretim yöntemi esas alınmaktadır.
 • Ana dil, yabancı dil, matematik, sanat, fen bilgisi ve diğer bütün disiplinlere ait kavramlar, beceriler ve ayrıca karakter gelişimlerine yönelik tutumlar seçilen belli temalar etrafında bir araya getirilerek incelenmektedir.
 • Akıl ve Zeka Oyunları, hikâye ve masal anlatıcılığı, drama, oyun, kesme-boyama ve ürün oluşturma çalışmaları gibi uygulamalı aktiviteler ve projeler, sağlıklı beslenme etkinlikleri, eğlenceli ve öğretici geziler, sportif aktiviteler, bilgisayar ve robotik kodlama dersleri ve birçok atölye çalışmaları ile öğrencilerimizin, öğrenirken aynı zamanda sosyal becerileri de gelişmektedir.
 • Öğretmenleri tarafından planlanmış açık hava etkinlikleri ile doğadaki malzemeleri keşfetmeleri ve oluşturdukları doğal oyunlarla gelişimleri sağlanmaktadır.
 • Tüm çalışmalarla birlikte Değerler Eğitimi müfredatımızla da, yaradılış gayemiz doğrultusunda bir ömür boyu sürecek mutlu bir hayatın şifreleri ve kazanımları öğrencilerimize verilmektedir.
 • Öğrencilerimizin sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, ikindi ikramları ve tüm ikramlarımız öğrencilerin gelişim dönem özellikleri ve “HELAL GIDA” hassasiyeti çerçevesinde hazırlanmaktadır.
 • Öğrencilerin dönem ve sene boyunca gözlemlenen akademik becerileri, dil edinim noktasında hedef kazanımlara ulaşma durumları, değerler ve davranış becerilerindeki değişim ve gelişmeler, her dönemin sonunda ilgili öğretmenler tarafından doldurulan gelişim raporlarına işlenmekte ve bu raporlar öğrenci velileri ile paylaşılmaktadır.

İLKOKUL

 • İlkokullarımızda bütünsel yaklaşımlarla birlikte bireysel farklılıkları ortaya çıkartıp, öğrencilerin yeteneklerini ortaya koyan, öğrenmeyi zor olmaktan eğlenceli hale getiren, öğrenci merkezli öğretim yöntemleri
 • Öğrencilerimize, dilbilgisi kalıpları ve ezberci yöntemler ile değil; aktif ve akıcı konuşma ortamı sağlanarak doğal bir yaklaşımla yabancı dil dersleri
 • Anasınıflarımızda oluşturulan İngilizce alt yapılarını güçlü bir İngilizce hazırlıkla başlayacakları ilkokul sınıflarımızda, yabancı öğretmenlerimizin katkılarıyla dil eğitimleri, mezuniyetlerine kadar kesintisiz olarak devam etmektedir.
 • Yapılan akademik çalışmalarla, öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlamakta ve bu farklılıklar ve ihtiyaçlar gözetilerek, dersler temel becerilerinin kazandırılması ve bilginin hayata aktarabilmesi doğrultusunda işlenmektedir.

 

 • Haftalık çalışmalar, kazanımlar ve ödevlendirmeler cuma günleri velilerimize e-Bülten ile bildirilir ve ödev takip sistemi ile takip edilir.
 • Pazartesi günleri, bir önceki hafta işlenen derslerin kazanımlarını ölçmek ve değerlendirmek maksadıyla “Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU)” yapılmaktadır.
 • Sınav sonrası detaylı analizler yapılıp neticeler doğrultusunda bireysel ya da grup etütleri yapılarak eksik öğrenmeler giderilmektedir.
 • Çağımızın hızla tüketen toplumunda; hayal dünyası zengin, ufku geniş ve üretim becerilerine sahip nesiller için tüm gelişim alanlarını destekleyecek bilimsel, sanatsal, kültürel kulüp faaliyetleri; geziler, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci projeleri, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenmektedir.
 • Akademik, sosyal ve kültürel birikimlerin, ahlaki kazanımlarla birleştirilmedikçe bir değer taşımayacağının bilinciyle, değerler eğitimine ayrıca önem verilmekte olup tüm sınıflarımızda haftada en az 5 saat Değerler Eğitimi dersleri işlenmektedir.
 • Ayrıca, Değerler Eğitimi derslerimizi sadece manevi eğitim ders saatleri ile sınırlandırmayan; tüm eğitimcilerimizin kuşatıcı ve tamamlayıcı çalışmaları ile ailelerimizin de desteğini kapsayan bütünsel bir eğitim verilmektedir.
 • Okullarımızda, çocukların sosyal ve duygusal olarak arkadaşlarıyla daha etkin iletişim kurabilmeyi; paylaşmayı, uyum içinde ve beraber hareket etmeyi, karar almayı, sorunlara çözüm üretmeyi, muhakeme yapmayı ve kendisi olmayı öğrenmesine imkân sağlanmaktadır.
 • Ayrıca, çocukların toplumsal gelişimlerini destekleyerek ileriki yaşamlarında başkalarına, çevrelerine, kendilerine saygı duyan, sorumluluk sahibi ve toplumla uyum içinde olmalarına zemin hazırlanmaktadır.
 • Öğrencilerimizin sabah kahvaltıları, öğle yemekleri, ikindi ikramları ve tüm ikramlarımız öğrencilerin gelişim dönem özellikleri ve “HELAL GIDA” hassasiyeti çerçevesinde hazırlanmaktadır.

ORTAOKUL

 

 • Eğitim sistemleri sürekli değişse de öğrencilerimizin değişen her sistemde başarılı olması, ahlaki değerler ve sosyal gelişim kazanması, birebir ilgi ve alakaya ihtiyaç duyması ve hızla gelişen dünya ile etkin iletişim becerilerine sahip olması gibi tüm beklentilerini karşılayacak bir eğitim kalitesi sunulmaktadır.
 • Öğrencilerimize, dilbilgisi kalıpları ve ezberci yöntemler ile değil; aktif ve akıcı konuşma ortamı sağlanarak doğal bir yaklaşımla yabancı dil dersleri
 • Öğrencilerimizin İngilizce’yi en etkin şekilde kullanmaları; diğer yabancı dilleri de iyi iletişim kuracak şekilde geliştirmeleri hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, Sınıflarımız “İNGİLİZCE HAZIRLIK YILI” olarak planlanmış olup dil eğitimimiz mezuniyetlerine kadar kesintisiz olarak devam eder.
 • Okullarımızda İngilizce dışında Arapça ve Dil Kulüplerimiz vasıtasıyla birçok yabancı dil seçeneği sunulmaktadır.
 • Yapılan akademik çalışmalarla, öğrencilerin bireysel farklılıkları ve ihtiyaçları da gözetilerek dersler, temel becerilerinin kazandırılması ve bilginin hayata aktarılabilmesi doğrultusunda işlenmektedir.
 • Haftalık çalışmalar, kazanımlar ve ödevlendirmeler cuma günleri velilerimize e-Bülten ile bildirilir ve ödev takip sistemi ile takip edilmektedir.
 • Pazartesi günleri, bir önceki hafta işlenen derslerin kazanımlarını ölçmek ve değerlendirmek maksadıyla “Kazanım Değerlendirme Uygulaması (KDU)” yapılmaktadır.
 • Sınav sonrası detaylı analizler yapılıp neticeler doğrultusunda bireysel ya da grup etütleri yapılarak eksik öğrenmeler giderilmektedir.
 • Merkezi sınavlara hazırlık için, tüm 5.6.7. ve 8. Sınıflarda okul geneli ve zaman zaman Türkiye Geneli deneme sınavları yapılmaktadır.
 • Mükemmel bir SINAV BAŞARISI için 8. sınıflarda 6 gün eğitim ve sınavlardan iki ay öncesinde başlayan yoğun kamp programları yapılmaktadır.
 • Çağımızın hızla tüketen toplumunda; hayal dünyası zengin, ufku geniş ve üretim becerilerine sahip nesiller için tüm gelişim alanlarını destekleyecek bilimsel, sanatsal, kültürel kulüp faaliyetleri; geziler, sosyal sorumluluk projeleri, öğrenci projeleri, ulusal ve uluslararası organizasyonlar düzenlenmektedir.
 • Akademik, sosyal ve kültürel birikimlerin, ahlaki kazanımlarla birleştirilmedikçe bir değer taşımayacağının bilinciyle, değerler eğitimine ayrıca önem verilmekte olup tüm sınıflarımızda haftada en az 5 saat Değerler eğitimi dersleri işlenmektedir.
 • Ayrıca, Değerler Eğitimi derslerimizi sadece manevi eğitim ders saatleri ile sınırlandırmayan; tüm eğitimcilerimizin kuşatıcı ve tamamlayıcı çalışmaları ile ailelerimizin de desteğini kapsayan bütünsel bir eğitim verilmektedir.